Zadzwońswoim bliskim

Polityka prywatności

Przestrzeganie Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu opracowaliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób wykorzystywania i przechowywania informacji o użytkownikach. Przeczytaj naszą politykę prywatności i daj nam znać, jeśli miałbyś jakiekolwiek pytania.

Firma UniTalk szanuje poufne informacje każdej osoby, która jest odwiedzającym stronę allo.unitalk.cloud i Użytkownikiem Serwisu «Zadzwoń swoim bliskim».

Firma UniTalk, w celu spełnienia wymogów ustawy Ukrainy «O ochronie danych osobowych» informuje o sposobie przetwarzania i ochrony danych osobowych podczas odwiedzania strony internetowej allo.unitalk.cloud i korzystanie z usługi «Zadzwoń swoim bliskim».

Dla procedury bezpieczeństwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej allo.unitalk.cloud nasz serwer sieciowy tymczasowo rejestruje nazwę domeny lub adres IP komputera, który odwiedza, a także datę dostępu, plik żądania klienta (nazwa pliku i adres URL), kod odpowiedzi HTTP, stronę internetową z której korzystasz i liczbę bajtów przesłanych podczas sesji.

Strona allo.unitalk.cloud i Usługa «Zadzwoń swoim bliskim» nie wymaga żadnej rejestracji ani podawania danych osobowych innych niż numery telefonów.

Możesz jednak zostawić swoje dane osobowe podczas korespondencji e-mailowej z obsługą serwisu allo.unitalk.cloud i Usługi «Zadzwoń swoim bliskim».

Przez dane osobowe rozumie się dane, które można wykorzystać do identyfikacji lub komunikacji z konkretną osobą.

W przypadku wprowadzania danych osobowych na stronie allo.unitalk.cloud wyrażasz jednoznaczną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności i jesteś świadomy swoich praw jako osoba, której dane dotyczą.

Firma UniTalk informuje Cię, że po otrzymaniu Twoich danych osobowych masz następujące prawa, zgodnie z wymogami Ustawy Ukrainy «O ochronie danych osobowych»:

Dane osobowe będą przetwarzane przez UniTalk (jej upoważnione osoby) w celu zapewnienia działalności gospodarczej, w tym zapewnienia realizacji relacji w zakresie świadczenia usług.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę allo.unitalk.cloud oraz użytkowników usługi «Zadzwoń swoim bliskim» są przechowywane na serwerach UniTalk.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

Ujawnianie informacji stronom trzecim

Nie ujawniamy otrzymanych od Ciebie informacji stronom trzecim.

Wyjątki:

Ochrona danych osobistych

Podejmujemy środki ostrożności – w tym administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą i nieuczciwym wykorzystaniem, a także przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Zachowanie Twojej prywatności na poziomie firmy

Aby mieć pewność, że dane osobowe użytkowników są bezpieczne, nieustannie informujemy naszych pracowników o standardach prywatności i bezpieczeństwa oraz ściśle egzekwujemy środki zachowania poufności.

Zmiany

Nasza Polityka prywatności może ulegać okresowym zmianom. Nie będziemy ograniczać praw użytkownika wynikających z niniejszej Polityki prywatności bez jego wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie, a w przypadku istotnych zmian będziemy informować o nich w bardziej widoczny sposób (w tym za pomocą wiadomości e-mail o zmianach w Polityce prywatności - w przypadku poszczególnych usług). W związku z powyższym zalecamy regularne obserwowanie i zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności.