Zadzwońswoim bliskim

Warunki korzystania z usługi «Zadzwoń swoim bliskim»

Niniejsze warunki korzystania dotyczą konsumentów korzystających z usługi «Zadzwoń swoim bliskim» na stronie allo.unitalk.cloud. Uzyskując dostęp do usługi «Zadzwoń swoim bliskim», użytkownik potwierdza, że akceptuje poniższe zasady i warunki. Jeśli dla użytkownika nie są one zrozumiałe lub nie akceptuje on któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym dokumencie, powinien zaprzestać korzystania z tej witryny.

W zakresie dozwolonym przez prawo UniTalk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie warunków korzystania z witryny pod kątem wprowadzanych w nich zmian. Dalsze korzystanie z usługi «Zadzwoń swoim bliskim» po wprowadzeniu takich zmian będzie równoznaczne z ich akceptacją.

Warunki te zostały opracowane zgodnie z obowiązującym ukraińskim ustawodawstwem i prawem międzynarodowym.

Kluczowe definicje

Usługa «Zadzwoń swoim bliskim» («Usługa») jest usługą świadczoną bezpłatnie przez UniTalk na platformie allo.unitalk.cloud. Usługa «Zadzwoń swoim bliskim» to projekt społeczny UniTalk, którego celem jest pomoc w komunikacji w czasie wojny uchodźcom wewnętrznym, wolontariuszom, personelowi wojskowemu oraz ich krewnym i przyjaciołom. Korzystanie z Usługi umożliwia wykonywanie połączeń z numerem telefonu komórkowego abonenta za pośrednictwem Internetu.

Strona internetowa - strona pod adresem allo.unitalk.cloud

Właściciel strony internetowej - firma UniTalk

Wykonawca - firma UniTalk

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi «Zadzwoń swoim bliskim».

Usługa - zbiór zasobów serwerowych, sieciowych, programowych, technologicznych i innych Usługodawców udostępnianych do czasowego korzystania przez Użytkownika.

Obszar świadczenia usług - połączenia można wykonywać na dowolne numery telefonów ukraińskich operatorów komórkowych.

Operator - operator telefonii komórkowej.

Abonent - konsument usług telefonii komórkowej, który otrzymuje te usługi zgodnie z warunkami umowy z operatorem telefonii komórkowej.

Opcja «telefon-telefon» - połączenia za pośrednictwem Usługi pomiędzy abonentami telefonów komórkowych na Ukrainie.

Opcja «przeglądarka-telefon» - połączenie za pomocą usługi między użytkownikiem osobistego komputera w dowolnym miejscu na świecie a abonentem telefonii komórkowej na terytorium Ukrainy.

Zbiór działań - zbiór danych technicznych zawierający informacje o postępie połączenia, węzłach obsługujących połączenia, kodach odpowiedzi rozmówcy oraz inne informacje wymagane do technicznej diagnostyki ewentualnych problemów komunikacyjnych.

Procedura świadczenia usługi

Użytkownik ma możliwość wykonania połączenia na numer telefonu komórkowego abonenta, korzystając z funkcjonalności strony internetowej na dwa sposoby:

Obowiązujące ograniczenia w korzystaniu z usługi «Zadzwoń swoim bliskim»:

Standardy wykorzystania strony internetowej

Odpowiedzialność użytkownika

Gwarancje i prawa wykonawcy

Ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy

Informacje zwrotne z wykonawcą

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek uwagi lub sugestie dotyczące usługi «Zadzwoń swoim bliskim», może skontaktować się z usługodawcą za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.